Национален инициативен комитет за честване 200 години от рождението на Евлогий Георгиев и 195 години от рождението на Христо Георгиев бе учреден в Карлово на 30 януари

Национален инициативен комитет за честване 200 години от рождението на Евлогий Георгиев и 195 години от рождението на Христо Георгиев бе учреден в Карлово на 30 януари

Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов, председателят на Общинския съвет Теодор Шойлеков, заместник-ректорът на СУ „Св. Климент Охридски” – доц. Георги Вълчев, проф. Пламен Митев – декан на Историческия факултет в Софийския университет и проф. Христо Глушков от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, доц. Стефан Шивачев – директор на Регионален исторически музей Пловдив, Радостина Николова – главен експерт в Министерство на образованието и науката; Дора Чаушева – директор на Национален музей „Васил Левски”, Мария Деянова – директор на Исторически музей – Карлово; заместник-кметовете на общината Антон Минев и Стойо Карагенски /и зам.-председател на фондация „Васил Левски”/, президентът на Ротари клуб Карлово Петър Ламбрев, членове на Ротари клуб Карлово и Цветина Захарлиева – управител на Сдружение с нестопанска цел „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина” участваха в учредяване на комитета. За негов председател бе избран кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов, заместници са министърът на образованието и науката доц. Красимир Вълчев, ректорът на СУ „Св. Климент Охридски” – проф. Атанас Герждиков и Петър Ламбрев – президент на Ротари клуб Карлово, секретар е Антон Минев.
С цел популяризиране делото и документалното наследство на най-големите български дарители – карловските братя Евлогий и Христо Георгиеви, в програмата за националното честване ще бъдат включени научни форуми, тематични изложби, ученически и младежки инициативи и състезания.
Всички предложения от институциите, представени в Националния инициативен комитет, ще бъдат конкретизирани на втора работна среща, насрочена за 21 февруари в СУ „Св. Климент Охридски”.

Вашият коментар

Close Menu