Книгата “Евлогий и Христо Георгиеви- Живот и дейност” излезе от печат

Книгата “Евлогий и Христо Георгиеви- Живот и дейност” излезе от печат

Ротари Клуб Карлово преиздаде книгата на проф. Глушков “Евлогий и Христо Георгиеви – живот и дейност”. Това е единственото и най-сериозно историческо изследване на дейността на Братята. Проф. Глушков пише своя научен труд през далечната 1980г. във Велико Търново. Написването на книгата отнема години изследователски труд и проучването на стотици архивни документи и факти. Като научно изсторическо изследване книгата е лишена от всякакви художествени измислици и непроверени сведения. На практика тя развенчава доста митове, които битуват като сензации в общественото съзнание.

Проф. Глушков се базира на задълбочено изследване на епохата, поставя анализа си на базата на политическия и икономически контекст на времената в които Евлогий и Христо Георгиеви осъществяват своята дейност. Фактът, че това е единствената историческа книга, която представя изследване на живота и дейността на Братя Георгиеви е показателно за нихилизма на обществото и историческата нука към тяхното дело. Хората, построили Софийския Университет се оказват забравени от историческата общност в продължение на повече от 100 години.

С преиздаването на единствената написана книга по въпроса ние, Ротари Клуб Карлово, целим да възкресим народната памет за делото на Братята. Целим да врдъхнем увереност и кураж на всички наши съвременници, които вървят по техния път. Целим да възвърнем възрожденския дух и ценностите на образованието и дарителството.

Книгата е издадена в хиляден тираж и ще бъде дарявана на всички наши съмишленицеи, подпомагащи организационния комитет на “Награди Евлогий и Христо Георгиеви за принос към българското общество в областта на образованието, дарителството и бизнеса”

Eлектронна версия на книгата можете да изтеглите безплатно тук.

Вашият коментар

Close Menu