Дарители

Дарители "Национални награди братя Евлоги и Христо Георгиеви" - 2016 г.

Дарители Данни Сума лв. Специален принос
Христо Драгомиров Тучев Председател на ОК 1000
Валентин Иванов Матеев Президент на РК Карлово и член на ОК 1000
Иван Георгиев Попов член на РК Карлово и на ОК 1000
Петър Димитров Ламбрев член на РК Карлово и на ОК 1000
Теодор Делков Шойлеков член на РК Карлово и на ОК 1000
Иван Дончев Дончев член на РК Карлово и на ОК 1000
Христо Георгиев Тахчиев член на РК Карлово и на ОК, касиер 1000
Виолета Величкова Димитрова член на РК Карлово 1000
Здравко Стефанов Костадинов член на РК Карлово 1000
Илко Копарански член на РК Карлово 1000
Милена Кръстева Везенкова член на РК Карлово 1000
Никола Божидаров Бекиров член на РК Карлово 1000
Станислав Иванов Богоев член на РК Карлово 1000
Стилияна Щерева Щерева член на РК Карлово 1000
Събрани средства от Есенен Ротари бал 2015г. – 13 800лв.

Физически Лица със специален принос

Дарители Данни Сума лв. Специален принос
Проф. Христо Глушков Професор по История, Великотърновски Университет Права и коректури на второто издание на книгата Евлогий и Христо Георгиеви – Живот и дейност
Найден Найденов Дизайнер Изработка на корицата на книгата Евлогий и Христо Георгиеви – Живот и дейност
Николай Николов Мениджър печатна продукция Предпечат и печат на книгата Евлогий и Христо Георгиеви – Живот и дейност
Close Menu