История

ХРИСТО ГЛУШКОВ

ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ

Второто издание на монографията на Христо Глушков, посветена на стопанската, политическата и благотворителната дейност на Евлоги и Христо Георгиеви, е финансирано от членовете на Ротари клуб гр. Карлово. Ръководени от желанието да насърчат почтеният бизнес, родолюбието и благотворителността за народнополезни цели, те имат амбицията да допринесат за популяризирането на мащабните стопански и патриотични начинания на своите бележити съграждани.Членовете на Ротари клуб Карлово са уверени, че значимостта на извършените от Евлоги и Христо Георгиеви дарения не се определя единствено от значителния им размер и от навременното им предоставяне на различни селища и на нуждаещи се от средства за обучение младежи. Тяхната благотворителност има и трета, не по-маловажна страна. Повлияни от братя Георгиеви, мнозина заможни българи завещават различни суми за училища, читалища и църкви в своите родни места. Това обстоятелство придава на патриотичната им дарителска дейност необичайни измерения и надхвърля границите на епохата, в която живеят двамата родолюбиви карловци. 

ПРОФ. ХРИСТО ГЛУШКОВ

Close Menu